Detská služba

Naše deti sú veľkým darom nie len pre rodiny v spoločenstve, ale pre nás všetkých. Často nás prekvapujú jednoduchosťou a prirodzenosťou, s akými vnímajú veci okolo seba a vzťah s Bohom, a pripomínajú nám, komu skutočne „patrí nebeské kráľovstvo" (Mt 19,14). 

Túžime a považujeme za svoju povinnosť hľadať spôsoby a vytvárať príležitosti, ako odpovedať na Ježišovu požiadavku, a „nechať ich prichádzať k Nemu" (Mt 19,14), aby ho mohli spoznať ako dobrého Otca, zažívať jeho blízkosť už teraz, aby tak vzťah s Ním mal trvalé a ústredné miesto v ich živote. Okrem toho, že sú deti prítomné pri spoločnej modlitbe chvál, preto spolu s formáciou dospelých na formačných stretnutiach prebieha aj formácia detí...čítaj ďalej

Služba pre birmovancov

V našej, rovnako ako vo väčšine ostatných farností na Slovensku, sa na prijatie sviatosti birmovania pripravujú mladí vo veku okolo 16 – 18 rokov. A hoci sa stále prezentujeme ako „kresťanské Slovensko", mnohí z nich vo svojich rodinách a okolí nikdy nezažili, aké je to byť bezpodmienečne milovaní, nevideli nikoho skutočne sa modliť a nikto ich nenaučil, čo znamená žiť svoj život s Bohom a ako prijať slobodu a milosť, ktorú aj im svojou smrťou a zmŕtvychvstaním Kristus získal.

Víkendy, duchovné obnovy a evanjelizácie sú preto priestorom, kde im chceme svedčiť o tom, aký naozaj je Boh Otec, vyvracajúc všetky ich falošné predstavy o Ňom, kto je Ježiš, Boží Syn, o ktorom hovorí Biblia, a ktorý je živý a koná v našich životoch, a ako Boh dáva svojho Ducha, ktorý jediný môže uzdraviť, potešiť a naplniť ľudské srdce. Snažíme sa im ukázať, že dnes je nielen možné byť veriacim kresťanom a zároveň „normálnym človekom", ale že Božia láska a prítomnosť sú to jediné, čo dáva odpoveď a ozajstný zmysel životu a schopnosť žiť ho naplno – bez závislosti od vzťahov, úspechu, peňazí, moci atď. ..čítať ďalej