Blogy

« Späť

2% pre OZ Dom Júdov

Venujte 2 % z vašej dane OZ Dom Júdov Aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponecháte všetky vaše dane štátu alebo či 2 % príp. 3 % z nich venujete na dobrú vec. Ako urobiť dobrú vec... Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech niektorej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre vás žiadne výdaje navyše - rozhodnete iba o tom, kam pôjde časť Vašej dane. Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, alebo si podávate daňové priznanie sami. V oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov...

Venujte 2 % z vašej dane občianskemu združeniu Dom Júdov

Aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponecháte všetky vaše dane štátu alebo či 2 % príp. 3 % z nich venujete na dobrú vec.

Ako urobiť dobrú vec...
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech niektorej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre vás žiadne výdaje navyše - rozhodnete iba o tom, kam pôjde časť Vašej dane.

Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, alebo si podávate daňové priznanie sami. V oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov...

Ak ste zamestnaní:

1.     Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.     Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Potvrdenie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf

 

3.     Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:


a) 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.


b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

 

  1. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane a do údajov o prijímateľovi:

 Dom Júdov, Námestie slobody 31, 083 01  Sabinov, občianske združenie, IČO: 37871188. Tlačivo najdete tu:

 

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Vyhl%C3%A1senie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf

 

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5.     Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Postup krokov nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

Údaje prijímateľa:

Dom Júdov, Námestie slobody 31, 083 01  Sabinov, občianske združenie, IČO: 37871188

 

Ak ste právnická osoba:

Postup krokov nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Údaje prijímateľa:

Dom Júdov, Námestie slobody 31, 083 01  Sabinov, občianske združenie, IČO: 37871188

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej