Blogy

« Späť

Evanjelizácia

Evanjelizácia

Evanjelizácia

 

Evanjelizovať znamená niesť identitu toho, že som milovaný, že milujem Ježiša, jeho cirkev, bratov a sestry. Evanjelizácia nie je služba navyše, nie je určená len istým ľuďom. Je to odpoveď na výzvu, ktorou sa Ježiš obracia na každého jedného z nás „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému stvoreniu“ (Mk 16,15).

 

Na inom mieste apoštol Pavol hovorí ,,ale keď zostúpi na Vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1,8)

 

My máme Ducha Svätého, otázka je však, či máme aj odvahu. Ježiš od nás (všetkých) nechce, aby sme zanechali svoje rodiny a išli na misie do ďalekých krajín. Evanjelizovať máme tam, kde sa práve nachádzame. Okolo nás, v našej práci, v škole, rodine, medzi priateľmi či na ulici sú mnohí ľudia, ktorí možno ešte nikdy nepočuli a potrebujú počuť tieto slová:

 

1. Boh ťa miluje.

„To nie my sme milovali Boha, ale Boh prvý miloval nás.“

Boh ťa miluje osobne nie preto, že si dobrý, že sa modlíš, že konáš dobré skutky... Miluje ťa preto, že si a má pre teba nádherný a jedinečný plán.

,,Hľa, do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49, 16); ,,Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.“ (Lk 12,7). Boh vie o tebe všetko, pričom nečaká, kým sa zmeníš, aby si bol hodný Jeho lásky. Miluje ťa takého, aký si, bez akýchkoľvek podmienok. Jeho lásku nedokáže umenšiť nič, dokonca ani žiaden hriech.

 

2. Hriech spôsobuje to, že necítiš lásku Boha  

Hriech ti berie nádej, oberá ťa o pokoj a o všetko dobro, ktoré je pre teba pripravené. Hriech je tou prekážkou, ktorá ti bráni prežívať Božiu lásku. Je potrebné si uznať, že každý z nás sme otrokmi hriechu.

Už si sa niekedy zamyslel nad tým, ktorý z hriechov je najťažší? (Je to ten, ktorý nevyznáš).

,,Lebo odplatou za hriech je smrť “ (Rim 6, 23).

 

3. Ježiš ma vykúpil

Aké je riešenie? Riešenie je v tom, že „Boh tak miloval svet, že poslal na svet svojho jednorodeného syna.“ (Jn 3, 16). Ježiš prišiel a položil svoj život za teba, aby si mohol žiť. Ježiš smrťou na kríži splatil každý náš dlh, vymanil nás z otroctva hriechu a Jeho zmŕtvychvstaním premohol temnotu, smrť, akýkoľvek strach či nepokoj a daroval nám nový život, život v hojnosti a večný život.

 

4. Rozhodnutie patriť Ježišovi

To, čo môžeš Ježišovi dať, je tvoje srdce – mnohokrát ubolené, špinavé a prázdne. A predsa Boh po ňom túži, túži po tom, aby si sa rozhodol odovzdať svoj život do Jeho rúk. Boh spravil veľa krokov, aby sa priblížil k človeku - s Ježišom nám daroval všetko a čaká, či to, čo ti dal, aj prijmeš. Aká bude tvoja odpoveď? Otvoríš dnes srdce pre Ježiša, aby bol On jediným Pánom tvojho života? 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým