Blogy

« Späť

Zvelebenie

Zvelebenie

Chválením Boha, prežívam intímne napojenie sa na Božie srdce a mám túžbu, aby každá modlitba zvelebenia bola tým napojením sa na Jeho srdce. Srdce, keď napojíte na prístroj, tak ten vám ukáže jeho tlkot. Ak vložím svoje srdce do Božích rúk, tak On mi ukáže čím naozaj bije /žije/. A týmto vložením srdca do Božích rúk prežívam úplnú odovzdanosť, oddanosť, pokoru pred Jeho veľkosťou, majestátnosťou a zároveň cítim, že iba On je ten, ktorý môže dať masáž môjmu srdcu, iba On je ten, ktorý priloží elektródy na srdce, keď potrebujem dostať výboj, aby som začal naplno žiť život.  

 

V tejto súvislosti je pre mňa zvelebenie neustálou masážou srdca, ktoré v čase oslavy Boha s pokorou prijíma to, čo mu On chce dať. Je to čas, kedy nemusím nič špeciálne vymýšľať, iba byť v Božej prítomnosti a hovoriť Mu, kým pre mňa je, čo pre mňa znamená, a tak Mu dovoliť napojiť tepnu môjho srdca na Jeho srdce.

Po napojení sa na Božie srdce kričím, volám a zvelebujem môjho Pána slovami:

„Zvelebený si Pane, Bože našich otcov, chválitebný, slávny a vyvýšený naveky!

Zvelebené je tvoje slávne sväté meno, chválitebné a vyvýšené naveky!

Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, ty čo hľadíš do priepasti a tróniš nad cherubmi, zvelebený si na nebeskej oblohe!

Chváľte Pána anjeli, nebesá, všetky vody, všetky mocnosti, slnko a mesiac, hviezdy na nebi.

Chváľte Pána všetok dážď a rosa, všetky vetry, oheň a horúčosť, zima, rosa a mráz, ľad a sneh, noci a dni, svetlo a tma, blesky a oblaky, zem, vrchy a kopce, všetky plody zeme, pramene, moria a rieky, veľryby a všetko čo sa hmýri vo vode, všetky vtáky neba, divina a zvieratá.

Chváľte Pána synovia človeka, Izrael, kňazi Pánovi, duchovia a duše spravodlivých.“ (parafr. Dan 3, 52-83)

„Dobrorečte Pánovi, svätí a pokorní srdcom, chváľte a vyvyšujte ho naveky!“ (Dan 3, 87) 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým