Blogs

2% pre OZ Dom Júdov

Venujte 2 % z vašej dane OZ Dom Júdov Aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponecháte všetky vaše dane štátu alebo či 2 % príp. 3 % z nich venujete na dobrú vec. Ako urobiť dobrú vec... Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech niektorej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre vás žiadne výdaje navyše - rozhodnete iba o tom, kam pôjde časť Vašej dane. Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, alebo si podávate daňové priznanie sami. V oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov...
Read More About 2% pre OZ Dom Júdov »

Pôstna modlitba Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha zúfalstva, nedbanlivosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daruj mi vidieť vlastné hriechy a neodsudzovať môjho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov, amen. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje...
Read More About Pôstna modlitba Efréma Sýrskeho »

NAŠA MISIA V JAROVNICIACH

NAŠA MISIA V JAROVNICIACH https://www.youtube.com/watch?v=7W_tZfIEvlk
Read More About NAŠA MISIA V JAROVNICIACH »

Služba pre birmovancov

V našej, rovnako ako vo väčšine ostatných farností na Slovensku, sa na prijatie sviatosti birmovania pripravujú mladí vo veku okolo 16 – 18 rokov. A hoci sa stále prezentujeme ako „kresťanské Slovensko“, mnohí z nich vo svojich rodinách a okolí nikdy nezažili, aké je to byť bezpodmienečne milovaní, nevideli nikoho skutočne sa modliť a nikto ich nenaučil, čo znamená žiť...
Read More About Služba pre birmovancov »

Misie

Je Biela sobota. V dnešnom tichu a očakávaní vzkriesenia rozmýšľam nad naším misijným povolaním (uvažujem o mojom a našom misijnom povolaní). A príde mi to veľmi príhodné, akoby to bol ten najlepší čas na sebareflexiu, čas počúvania, kedy sa môžem nechať nanovo pozvať (zavolať), čas vďačnosti – pretože keby Kristus nebol vzkriesený, márne by bolo naše ohlasovanie aj...
Read More About Misie »

Detská služba

Deti v spoločenstve Naše deti sú veľkým darom nie len pre rodiny v spoločenstve, ale pre nás všetkých. Často nás prekvapujú jednoduchosťou a prirodzenosťou, s akými vnímajú veci okolo seba a vzťah s Bohom, a pripomínajú nám, komu skutočne „patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19,14). Túžime a považujeme za svoju povinnosť hľadať spôsoby a vytvárať...
Read More About Detská služba »

Evanjelizácia

Evanjelizácia   Evanjelizovať znamená niesť identitu toho, že som milovaný, že milujem Ježiša, jeho cirkev, bratov a sestry. Evanjelizácia nie je služba navyše, nie je určená len istým ľuďom. Je to odpoveď na výzvu, ktorou sa Ježiš obracia na každého jedného z nás „ Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému stvoreniu “ (Mk 16,15).   Na...
Read More About Evanjelizácia »

Zvelebenie

Chválením Boha, prežívam intímne napojenie sa na Božie srdce a mám túžbu, aby každá modlitba zvelebenia bola tým napojením sa na Jeho srdce. Srdce, keď napojíte na prístroj, tak ten vám ukáže jeho tlkot. Ak vložím svoje srdce do Božích rúk, tak On mi ukáže čím naozaj bije /žije/. A týmto vložením srdca do Božích rúk prežívam úplnú odovzdanosť, oddanosť, pokoru pred Jeho veľkosťou,...
Read More About Zvelebenie »

Názov spoločenstva

Spoločenstvo Dom Júdov   Na začiatku sa z malej modlitbovej skupinky, stretávajúcej sa od roku 1994 dvakrát do týždňa pri modlitbe chvál, začalo v roku 1998 vytvárať spoločenstvo s jednoduchým názvom „Modlitbové katolícke spoločenstvo“ (MKS). Od roku 2001 nás sprevádzalo slovo z Iz 37,30-31: „A toto bude znamením: Tento rok budete jesť, čo vyrastie bez...
Read More About Názov spoločenstva »
Showing 9 results.
Items per Page 25
of 1