Podpora a dary pre službu Spoločenstva Dom Júdov

 
 
Ak by ste radi podporili službu a činnosť Spoločenstva Dom Júdov, možete tak urobiť v prospech účtu :

 

IBAN: SK8252000000000008864962

BIC: OTPVSKBX

názov: Dom Judov

 
 
Do poznámky do prijímateľa napíšte "dar".
 
Ďakujeme. Nech vás Pán odmení hojnosťou darov.