Ako sme vznikli

Na začiatku sa z malej modlitbovej skupinky, stretávajúcej sa od roku 1994 dvakrát do týždňa pri modlitbe chvál, začalo v roku 1998 vytvárať spoločenstvo s jednoduchým názvom „Modlitbové katolícke spoločenstvo" (MKS). Od roku 2001 nás sprevádzalo slovo z Iz 37,30-31: „A toto bude znamením: Tento rok budete jesť, čo vyrastie bez sejby, druhý rok, čo vyrastie nadivoko, ale na tretí rok sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich ovocie. Zvyšok Júdovho domu, ktorý zostal, dole zapustí korene a hore prinesie ovocie." Tento prísľub, ktorý Boh skrze proroka Izaiáša dal judskému kráľovi  Chizkijášovi, a ktorým napriek ťažkej situácii vyhlasuje svoju blízkosť a vernosť, sme vnímali ako základ pre nový názov nášho spoločenstva. čítaj ďalej